Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

...στο μ-νήμα της πολιτικής


κρέμονται χ-άντρες


αξίας ευ-τελούς...