Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010
...κάπου κάπου κατεβαίνει από το στασίδι


ένας ψ-άλτης των πιο παράφωνων στιγμών


με ισοκράτημα αιωνίου...