Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008
αφήνω δυο κλειδιά
σε τρίστρατους ορίζοντες να ξεκλειδώνουν ήλιο
κι ανοίγει το απίθανο Ωραίο
σε ένα κερί
γάργαρο φως να φέγγειΠέμπτη, 5 Ιουνίου 2008
οι εύθραυστες ισότητες των κλασμάτων
οι δήθεν ανισότητες των πλασμάτων
πηλίκο αδιαίρετης αξίας
απορίας τεντωμένη γραμμή
και ακροβασίας
ανεκτέλεστη συνταγή περιουσίας
ή χαμένης στο δρόμο ουσίας
υψώνονται
εκθετικές αρνητικές δυνάμεις
και ριζικά ανυπολόγιστα
στους λογαρίθμους
τις πιθανότητες μετρώ...
ελπίζω...